Please select your page

Výzkum současné praxe v náhradní rodinné péči v České republice byl zahájen v lednu 2013.

Cíl výzkumu:

Zmapování zkušeností účastníků se systémem náhradní rodinné péče v průběhu celého procesu – od přípravy na přijetí dítěte přes přechod a adaptaci dítěte v nové rodině, vývoj dítěte až po osamostatnění se, případně po dospělý věk. Hlavní důraz bude kladen na „ostrůvky podpory“ (služby), které byly, či nebyly dětem a rodinám poskytnuty.

Dalším výzkumným záměrem je identifikace potřeb dětí a náhradních rodin. Podstatou je zjistit, o jaké potřeby jde, a současně zmapovat postavení jednotlivých účastníků poskytujících podporu/služby (vzájemná výpomoc náhradních rodin, neziskový sektor, reprezentanti státní správy – OSPOD).

Obsah výzkumu:

Výzkum praxe náhradní rodinné péče a zkušenosti aktérů s touto praxí

 • Aktuální zkušenosti aktérů se systémem náhradní rodinné péče – rodiny, děti,
          neziskové organizace, sociální pracovnice
 • Právní analýza systému včetně historického vývoje (1990–2013)
 • Přehled výzkumů realizovaných v České republice (1990–2012)
 • Aktuální postoje veřejnosti k náhradní rodinné péči

Výsledky výzkumu:

Monografie – Výzkum praxe náhradní rodinné péče v České republice a zkušenosti aktérů s touto praxí
Právní úprava náhradní rodinné péče v České republice
Nahradni-rodinna-pece-v-CR-v-reflexi-pracovniku-NNO-a-OSPOD-v-roce-2015.pdf

Výzkum v zahraničí

Výzkum současné praxe v náhradní rodinné péči v Dánsku, Polsku, Velké Británii a Slovenské republice byl zahájen v listopadu 2011.

Hlavní důvody výběru zemí:  

 • Dánsko – propracovaný a statisticky zajímavý systém náhradní rodinné péče
 • Polsko – stát východního bloku podobný České republice
 • Velká Británie – dokonale rozpracovaný systém náhradní rodinné péče, který zásadně ovlivnil
          vznik novely zákona v České republice
 • Slovenská republika – kulturní a historické souvislosti České republiky a Slovenské republiky

Témata výzkumu:

 • služby dostupné náhradní rodině,
 • standardy služeb,
 • způsob získávání pěstounů a osvojitelů, motivace pěstounů,
 • přechod/adaptace dítěte,
 • deinstitucionalizace systému,
 • příklady dobré praxe a případné vytipování metodik souvisejících s touto praxí.

Obsah výzkumu:

 • shromáždění a analýza dostupných dat za jednotlivé země, výzkumů, teoretických studií
          a informací o systému náhradní rodinné péče,
 • právní analýza systému,
 • rozhovory s odborníky, rodinami, neziskovými organizacemi,
 • postoje veřejnosti k náhradní rodinné péči.

Výsledky výzkumu:

Monografie Náhradní péče o děti v Dánsku, v Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku rozebírá a shrnuje hlavní části zahraničního výzkumu – právní a sekundární analýzu systému NRP a omnibusové šetření, které jsme provedli v každé z těchto zemí.
Transformácia náhradnej starostlivosti o děti na Slovensku po roku 1989   
Závěrečná zpráva o zahraničním výzkumu