Please select your page

Partnerskou organizací pro projekt je Středisko náhradní rodinné péče, spolek

Projekt Centrum podpory náhradní rodinné péče II. (dále jen „CP NRP II.“) navazuje na pilotní projekt Centrum podpory náhradní rodinné péče I. a dále ho rozvíjí. Čerpá z výsledků a doporučení českého a zahraničního výzkumu realizovaného v rámci tohoto projektu.

Termín realizace projektu: 9/2015 – 3/2019.

Cílem projektu je pokračovat v systematickém a komplexním pojímání problematiky náhradní rodinné péče se zaměřením především na téma Osvojení a Zdravotně znevýhodněné děti. Snaha o podporu a zkvalitňování metod práce v oblasti náhradní rodinné péče a získání a udržení vysokého know-how v této oblasti, spojeného s šířením příkladů dobré praxe.

Cíle projektu:

  • Navrhnout model podpory osvojitelských rodin
  • Navrhnout model náhradní rodinné péče pro zdravotně znevýhodněné děti
  • Rozvíjet komunikaci a spolupráci mezi OSPOD a neziskovými organizacemi v oblasti náhradní
            rodinné péče
  • Sdílet dobrou praxi mezi neziskovými organizacemi v oblasti náhradní rodinné péče
  • Podporovat zdravý vývoj dětí v náhradní rodinné péči

Organizační struktura projektu

 o-projektu-2

Partnerskou organizací pro projekt CP NRPII. je Středisko náhradní rodinné péče, spolek. (více na www.nahradnirodina.cz)

Partnerská organizace zajišťuje výzkumný a projektový tým, který realizuje aktivity projektu a plní jeho cíle.

Odborný garant je zástupcem partnerské organizace. Je to kvalifikovaný a zkušený odborník, který poskytuje odbornou záštitu pro problematiku náhradní rodinné péče, předkládá a obhajuje návrhy a výstupy projektového týmu, řídí aktivity projektu po odborné stránce a zajišťuje kvalitu činností a výstupů projektu z odborného hlediska.

Odborným garantem projektu CP NRP II. je PhDr. Věduna Bubleová.

Expertní skupina (dále jen „ES NRP“) je poradním a pracovním orgánem Centra podpory, o. p. s., pro oblast náhradní rodinné péče.

ES NRP je složena z odborníků a respektovaných autorit se zkušeností v NRP a vzniká za účelem dlouhodobé spolupráce v oblasti NRP.

Podrobný popis činnosti ES NRP naleznete v dokumentu Status expertní skupiny náhradní rodinné péče.

Seznam členů Expertní skupiny:

Obsahová struktura projektu

cp-nrp-2