Please select your page

Cílem setkání je prezentovat výsledky projektu Centrum podpory NRP II z oblasti osvojení a přispět k rozvoji komunikace a spolupráce mezi KÚ, OSPOD a NNO v oblasti NRP. Součástí programu budou workshopy na téma osvojení a identifikace dobré praxe a problematických míst v regionu s podpořením vzájemného poznání a spolupráce jednotlivých aktérů v kraji.

V rámci setkání budou představeny:

  • Výstupy výzkumu na téma osvojování v Anglii, Dánsku, Rakousku a České republice.
  • Model osvojování pro ČR, který navrhl multidisciplinární tým expertů na rodinné právo, pediatrii, psychologii, sociologii a sociální práci.
  • Metodiku Adopčního centra, která vznikla na základě zkušeností Střediska náhradní rodinné péče.

Výstupy získané ze setkání a společného workshopu budou zpracovány a poslouží k praktickým doporučením.

Bližší informace a termíny jednotlivých setkání naleznete na stránkách Střediska náhradní rodinné péče www.nahradnirodina.cz.