Please select your page

Partnerskou organizací pro projekt je Amalthea z.s.. (více na www.amathea.cz)
Odborným garantem projektu je Mgr. Ria Černá.
Termín realizace projektu je 6/2016 – 3/2019.

Cílem projektu je vytvoření kritérií pro rozhodování, zda, jak a jakou formou má být dítě v náhradní rodinné péči v kontaktu se svými vlastními rodiči a kdy je vhodné uvažovat o návratu dítěte zpět do původní rodiny. Kritéria budou vytvořena ve spolupráci s Orgány sociálně-právní ochrany dětí, odborníky na sociálně-právní ochranu dětí, mladým člověkem, který sám vyrostl v náhradní rodinné péči a partnerem projektu Latus o.p.s. a pilotovaná v praxi v rámci Pardubického a Plzeňského kraje. Výsledky budou zpracovány do publikace, jejíž šíření do praxe po celé ČR podpoří  Ministerstvo práce sociálních věcí.

Cíle projektu

  • Navrhnout kritéria pro rozhodování o kontaktu dítěte s vlastními rodiči
  • Zajistit pro dítě bezpečné nastavení kontaktu s vlastními rodiči
  • Rozšířit ověřená kritéria do praxe sociálních pracovníků v ČR

 

Struktura projektu

struktura projektu kontakt deti

Výsledky projektu

V rámci projektu byl zpracován Manuál Kontakt dětí v NRP s biologickou rodinou a Formulář pro vyhodnocení rizik kontaktu.

Formulář je interaktivní dokument, který zachycuje 69 rizikových situací – na straně rodiče, dítěte a pečující osoby, které mohou při kontaktu nastávat. Vyplněním formuláře získáte kompletní přehled existujících rizik u právě probíhajícího kontaktu, formulář Vás povede k nastavení frekvence a formy kontaktu dítěte s rodičem/příbuznými.

Manuálu pak najdete kromě informací, jak Formulář správně využívat, také doporučení pro praxi.

Oba dokumenty jsou volně ke stažení na www.kontaktdetivnrp.cz