Please select your page

Termín realizace projektu je 1/2023 – 12/2023. 

Cílem projektu je zajištění udržitelnosti stávajících služeb Střediska náhradní rodinné péče pro děti a rodiny a vytvoření podmínek pro další rozvoj organizace. 

  • Zajištění udržitelnosti individuální a skupinové práce s dětmi a rodinami (služby poskytované v současné době). 
  • Vytvoření podmínek pro další rozvoj organizace. 
  • Zvýšení povědomí o právech dětí a šíření dobré praxe v oblasti náhradní rodinné péče (vzdělávání odborné veřejnosti a rodin, osvětové a PR aktivity).