Please select your page

Centrum podpory, o.p.s. spolupracuje na projektech realizovaných Střediskem náhradní rodinné péče, spolek a organizací Amalthea z.s.

snrp stredisko nahradni rodinne pece                      logo amalthea barva L

 

Cílem projektů je vyhledávat, vytvářet a šířit příklady dobré praxe v oblasti náhradní rodinné péče a posílit spolupráci a sdílení informací mezi organizacemi působícími v této oblasti.