Program Centrum podpory se zaměřuje na podporu aktivit v oblasti náhradní rodinné péče.

Spolupracujeme na projektech realizovaných ve spolupráci se Střediskem náhradní rodinné péče, spolek, organizací Amalthea z.s., Centrem psychologické pomoci, příspěvková organizace a organizací ALTER EGO – institut pro podporu vzdělanosti z.s.

 

snrp stredisko nahradni rodinne pece                        logo amalthea barva L                       CEPP logo text                          Logo 2021 alterego.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy k náhradní rodinné péči naleznete ZDE.

Více informací o náhradní rodinné péči naleznete ZDE.

Adresář služeb v NRP

Adresář služeb v NRP vznikl v rámci projektu Metodické centrum Střediska náhradní rodinné péče za podpory nadace Sirius. Adresář slouží jako informační zdroj všem účastníkům procesu NRP (např. žadatelům, náhradním rodinám, poskytovatelům služeb apod.). Organizace jsou průběžně oslovovány e-mailem nebo osobně na veřejných prezentacích a je jim předáván manuál pro registraci, zasílány bannery pro zveřejnění.

V rámci projektu CP NRP je adresář nadále doplňován a průběžně aktualizován.

Adresář služeb v NRP
Manuál pro registraci do adresáře služeb v NRP

Mapa služeb v NRP

Východiska

Představovaná mapa sleduje jednotlivé fáze péče o dítě od péče v biologické rodině až po péči náhradní. Blíže se zaměřujeme na náhradní rodinnou péči a základní služby v těchto fázích z pohledu náhradní rodiny. Podkladem pro její vznik byl realizovaný výzkum náhradní rodinné péče v České republice v rámci projektu CP NRP I. v roce 2014, který nám pomohl zmapovat tuto oblast.

Cíl

  • Zmapování všech služeb v oblasti náhradní rodinné péče ve všech fázích péče o dítě v této oblasti
  • Podpora a postupné doplňování bílých míst v NRP (chybějící nebo nedostatečně fungující služby) v rámci programu Centrum podpory a grantových řízení Nadace Sirius.

Mapa služeb NRP

Expertní skupina pro NRP

Expertní skupina (dále jen „ES NRP“) je poradním a pracovním orgánem Nadace Sirius pro program Centrum podpory, který je zaměřen na oblast náhradní rodinné péče.

ES NRP je složena z odborníků a respektovaných autorit se zkušeností v NRP a vzniká za účelem dlouhodobé spolupráce v oblasti NRP.

Podrobný popis činnosti ES NRP naleznete v dokumentu Status expertní skupiny náhradní rodinné péče.

Seznam členů Expertní skupiny: