Please select your page

O projektu

Partnerskou organizací pro projekt je Středisko náhradní rodinné péče, spolek (více na www.nahradnirodina.cz)
Odborným garantem projektu je PhDr. Věduna Bubleová 
Termín realizace projektu je 4/2019 – 6/2021

Projekt CP NRP III navazuje a dále rozvíjí výstupy projektu CP NRP II a to především v oblasti osvojování, kde zahraniční i domácí výzkumy upozornily, mimo jiné na to, že osvojení se stává primárně jedním z prostředků sociálně-právní ochrany, a na nezbytnost zajištění postadopčních služeb.  Osvojené děti mají obdobné specifické potřeby jako děti v pěstounské péči a je jim potřeba zajistit péči na stejné úrovni a osvojitelům stejně širokou škálu služeb.

Cíle projektu

  • Posílit znalosti aktérů v oblasti osvojování
  • Podpořit zdravý vývoj dětí v NRP

 Obsah projektu

cpnrpIII