O nás

O nás

VSTUPTE

O nás

NRP

Náhradní rodinná péče

VSTUPTE

NRP

PROJEKTY

Projekty NRP

VSTUPTE

PROJEKTY

Aktuality

neberte nam svobodu

Na pomoc sociálních služeb jsou odkázané například rodiny s těžce nemocnými dětmi. Denní stacionáře, služby asistentů a odlehčovací služby pomáhají rodičům uvolnit čas pro práci i potřebný odpočinek. Rodiny si čerpání těchto služeb v potřebné míře nemohou dovolit už dnes. Navýšení ceny bez odpovídající kompenzace pro klienty samozřejmě negativně dopadne na kvalitu života jich samotných i jejich rodin. Může se tak zvýšit počet lidí s postižením (včetně dětí), pro které není jiná alternativa než nuceně opustit svůj domov a odejít do ústavu. Podepište také výzvu Neberte nám svobodu.

Asociace Dítě a Rodina zaslala výzvu poslancům před projednáním novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Žádáme o přijetí pozměňovacího návrhu, který znemožní umisťování nejmenších dětí do ústavních zařízení. Česká republika má tak možnost udělat zásadní krok k ochraně ohrožených dětí. Jsme jednou z posledních zemí Evropy, kde není žádný věkový limit. 

Celý text zde: https://www.ditearodina.cz/home/novinky/363-zadame-o-stanoveni-vekoveho-limitu-3-let-veku-ditete-pro-zakaz-umistovani-do-ustavni-pece-a-podminek-adekvatni-podpory-nahradni-rodinne-pece

banner vyzkum final2 kopieVýzkumná organizace SocioFactor a Centrum psychologické podpory v rámci projektu Pěstounská péče příbuzných , který je realizován za finanční podpory Nadace Sirius, uskutečnila výzkum, jehož cílem bylo identifikovat potřeby pěstounů, kteří mají svěřené děti do příbuzenské pěstounské péče.

Výzkum potvrdil názory odborníků, že příbuzenští pěstouni potřebují specifickou podporu, a že se nejedná pouze o podporu finanční, jak je často diskutováno. Kromě finanční podpory je potřeba příbuzenským pěstounům zajistit specializovanou psychologickou, sociálně-právní, vzdělávací a další podporu, a její poskytování zahájit ještě před začátkem pěstounské péče. Zároveň ukázal, že svým pojetím se příbuzenská péče blíží více institutu osvojení, výrazným aspektem je především vnímání trvalosti péče již v době jejího zahájení, a to všemi zúčastněnými.

Závěrečná zpráva také poukazuje na potřebu legislativního oddělení péče příbuzných od klasické pěstounské péče do samostatného právního institutu péče.

Více o výzkumu naleznete na stránce Pěstounská péče příbuzných – analýza potřeb

 

dopady covid 428x250

O očekávaných dopadech onemocnění covid-19 na rodiny s dětmi v Česku jsme měli dosud pouze kusé informace. Nadace Sirius a agentura Median se proto rozhodly oslovit více jak stovku předních odborníků z akademického prostředí, státní správy a samosprávy, ale také z řad terénních pracovníků, aby zmapovaly jejich názory na situaci. Získaná data následně zpracovaly do zatím ojedinělé prognózy. Úřadům a dalším organizacím by měla studie pomoci včas reagovat tam, kde je to nejvíce potřeba.

Odborníci hodnotili, jak rizikové situace budou ohrožovat různé typy rodin a jak je rodiny zvládnou, odhadovali, jak budou ovlivněny služby pro rodiny a definovali doporučení pro to, jaká opatření na podporu rodin by měla být přijata.

Více o prognóze naleznete na:

Prognóza vývoje situace pro rodiny s dětmi a podpůrné služby, červenec 2020

Dne 8. 10. 2020 se uskutečnila videokonference, kde byly prezentovány výstupy ze společných setkání pracovníků státních institucí a neziskových organizací, poskytujících služby dětem a rodičům v náhradní rodinné péči. Setkání se uskutečnila ve všech krajích České republiky. 

Více informací a odkaz na video naleznete zde: https://www.centrumpodpory.cz/projekty-v-oblasti-nrp/centrum-podpory-nrp-iii/vzdelavani-a-sireni-dobre-praxe

Dovolujeme si Vás pozvat na celostátní konferenci, která se uskuteční 15. 9. 2020 a bude věnována výstupům ze společných setkání pracovníků státních institucí a neziskových organizací, poskytujících služby dětem a rodičům v náhradní rodinné péči, které se uskutečnily od 9/2019 do 6/2020 v jednotlivých krajích. Dále budou prezentovány výstupy z on-line dotazníku mapujícího názory a osobní zkušenosti se systémem osvojování v jednotlivých krajích ČR. Do odpoledního bloku pozvání přijali manželé, kteří budou hovořit o své osobní zkušenosti s osvojením v ČR a Anglii.

Program a informace o přihlášení naleznete zde: https://www.nahradnirodina.cz/novinky/pozvanka-na-konferenci-vystupy-ze-setkani-zastupcu-ku-ospod-a-nno-poskytujicich-sluzby-v-nrp

banner2-180x50