Ředitelka
Gabriela Navrátilová
tel. +420 602 568 513

Sídlo
Všehrdova 560/2
118 00 Praha 1
Česká republika

014 30 688

Bankovní spojení
PPF banka a.s.,
Evropská 2690/17, 
160 41 Praha 6
č.ú.: 2017020007/6000

Zápis
Zapsána dne 22.2.2013 v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 0, vložka 1104