Please select your page

Partnerskou organizací pro projekt je Amalthea z.s.. (více na www.amathea.cz)
Odborným garantem projektu je Mgr. Ria Černá.
Termín realizace projektu je 6/2016 – 3/2019.

Cílem projektu je vytvoření kritérií pro rozhodování, zda, jak a jakou formou má být dítě v náhradní rodinné péči v kontaktu se svými vlastními rodiči a kdy je vhodné uvažovat o návratu dítěte zpět do původní rodiny. Kritéria budou vytvořena ve spolupráci s Orgány sociálně-právní ochrany dětí, odborníky na sociálně-právní ochranu dětí, mladým člověkem, který sám vyrostl v náhradní rodinné péči a partnerem projektu Latus o.p.s. a pilotovaná v praxi v rámci Pardubického a Plzeňského kraje. Výsledky budou zpracovány do publikace, jejíž šíření do praxe po celé ČR podpoří  Ministerstvo práce sociálních věcí.

Cíle projektu

  • Navrhnout kritéria pro rozhodování o kontaktu dítěte s vlastními rodiči
  • Zajistit pro dítě bezpečné nastavení kontaktu s vlastními rodiči
  • Rozšířit ověřená kritéria do praxe sociálních pracovníků v ČR

 

Struktura projektu

struktura projektu kontakt deti