Please select your page

Partnerskou organizací pro projekt je Středisko náhradní rodinné péče, spolek

Termín realizace projektu 10/2011 - 8/2015.

Cíle projektu:                                         

  • Výzkumy a vyhodnocování dobré praxe v České republice a zahraničí v oblasti NRP
  • Šíření dobré praxe mezi organizacemi působícími v oblasti NRP
  • Zlepšení a zkvalitnění služeb v náhradní rodinné péči
  • Prohlubování spolupráce státních i nestátních organizací a vytvoření platformy pro sdílení
        znalostí a zkušeností v oblasti NRP

snrp stredisko nahradni rodinne pece